Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να φορτίσουν απο το απλό οικιακό δίκτυο; Απο την απλή μπρίζα;

κοινοποίηση