στις τηλεφωνικές γραμμές υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα;

κοινοποίηση