Σε τι διαφέρει το συναίσθημα από το αίσθημα;

μήπως: συναίσθημα=αίσθημα;;

κοινοποίηση