σε ποιό όργανο γίνεται η απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών στον ανθρώπινο οργανισμό;

κοινοποίηση