σε περίπτωση που πάρω δάνειο είναι απαραίτητο να ασφαλίσω το σπίτι που θα αγοράσω;

…τουλάχιστον μέχρι να αποπληρώσω το δάνειο;

κοινοποίηση