Σε περίπτωση που δεν πέφτουν τα επιτόκια δανεισμού για την Ελλάδα και εξαντλήσουμε το ποσό δανεισμού από Ευρώπη και Δ.Ν.Τ, τότε ποιες λύσεις υπάρχουν;

Σε περίπτωση που δεν πέφτουν τα επιτόκια δανεισμού για την Ελλάδα και εξαντλήσουμε το ποσό δανεισμού από Ευρώπη και Δ.Ν.Τ, τότε ποιες λύσεις υπάρχουν;

κοινοποίηση