σε έναν διπύρηνο επεξεργαστή ο δεύτερος πυρήνας λειτουργεί ταυτόχρονα με τον πρώτο ή όχι;

κοινοποίηση