Γιατί, στο ουράνιο τόξο, το κόκκινο είναι πάνω και το ιώδες κάτω;

κοινοποίηση