μπορώ να εκτυπώσω μόνο μια επιλεγμένη παράγραφο και όχι όλο το κείμενο στο Word;

κοινοποίηση