πως πετυχαίνουμε την συντήρηση των τροφίμων για μεγάλο χρονικό διάστημα;