Που χάθηκε το ένα ευρώ;

Τρεις ταξιδιώτες ήρθαν σε μια ταβέρνα, γευμάτισαν, πλήρωσαν την ιδιοκτήτρια 30 ευρώ και έφυγαν. Λίγο αργότερα η ιδιοκτήτρια ανακάλυψε πως το γεύμα κόστιζε 25 ευρώ και όχι 30. Πήρε από το ταμείο 5 ευρώ τα έδωσε σ’ ένα αγόρι και του ζήτησε να τους φθάσει και να τους επιστρέψει τα λεφτά.
Το αγόρι τους έφθασε και τους έδωσε τα 5 ευρώ. Οι τρεις άνδρες βλέποντας πως το 5 δε διαιρείται στα τρία, πήραν από ένα ευρώ και τα 2 ευρώ που έμειναν έδωσαν στο παιδί για το ζήλο του.
Έτσι, ο κάθε ταξιδιώτης πριν πλήρωσε από 10 ευρώ, αλλά μετά από 1 ευρώ πήρανε πίσω, δηλαδή πλήρωσαν από 9 ευρώ. Τελικά: 9X3=27 και 2 στο αγόρι,σύνολο 29 ευρώ.
Που χάθηκε το 1 ευρώ;

κοινοποίηση