πότε λήφθηκε και εκτυπώθηκε η πρώτη φωτογραφία απο φωτογραφική μηχανή;