πότε κυκλοφόρησε στην αγορά η πρώτη έγχρωμη τηλεόραση;

κοινοποίηση