Πότε και απο ποιόν δημιουργήθηκε το λειτουργικό σύστημα linux;

κοινοποίηση