πότε ένα πρόγραμμα (λογισμικό) χαρακτηρίζεται open source;

κοινοποίηση