πότε ένα ηφαίστειο χαρακτηρίζεται ανενεργό;

κοινοποίηση