πότε έγινε η μετάβαση απο την δραχμή στο ευρώ ως επίσημο νόμισμα της Ελλάδας;

κοινοποίηση