πόσα χρόνια χρειάζεται για να αποσυντεθεί το πλαστικό;