Πως υπολογίζουμε το άθροισμα ορισμένων κελιών στο excel, όταν αυτά είναι οριζόντια;

κοινοποίηση