πως υπολογίζουμε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε μια ώρα;

κοινοποίηση