Πώς βρίσκεις το εμβαδον σε σχήματα όπως του κύκλου,της καρδιάς κ.τ.λ

κοινοποίηση