Πώς βάζω ένα φόρουμ “μέσα” σε περιβάλλον Jοοmla;

Δηλαδή ενώ διατηρώ το πρότυπο που έχω επιλέξει μέσα σε αυτό να υπάρχει το φόρουμ.

κοινοποίηση