πως μετατρέπω έναν αριθμό απο δυαδική μορφή σε δεκαδική;