πως κινείται ένας δορυφόρος; ανεφοδιάζεται με καύσιμα;

κοινοποίηση