Πώς κάνω Format και εγκατάσταση των Windows 7;

κοινοποίηση