Πώς οι σκύλοι μπορούν και αρθρώνουν λέξεις;

Ένας σκύλος μπορεί να παράγει ήχους που μοιάζουν με λέξεις, χωρίς βέβαια να βγαίνει νόημα. Πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο;

κοινοποίηση