πως γίνεται η γονιμοποίηση στα φυτά;

για πιο λόγο τα φυτά δημιουργούν μικρό αριθμό ωαρίων, αλλά μεγάλο αριθμό γερεόκοκκων;

κοινοποίηση