πως διαγράφουμε εναν φάκελο για τον οποίον λαμβάνουμε μήνυμα ότι πρέπει να έχουμε άδεια απο εναν άλλο διαχειριστή;

κοινοποίηση