πως μπορώ να υπολογίσω την απόδοση των καταθέσεων μου για 6 μήνες αν γνωρίζω το ετήσιο επιτόκιο;

κοινοποίηση