Πώς μπορώ να βρω τον κωδικό ενός RAR εφόσον δεν τον θυμάμαι;

Νομίζω ότι υπάρχουν και προγράμματα που τα κάνουν αυτά. Είναι σημαντικό να βρω τον κωδικό έγκαιρα!

κοινοποίηση