Πως μπορώ να βάζω αριθμό σελίδας σε ένα κείμενο του Word και μετά στο δεύτερο κεφάλαιο να αλλάζω πάλι την αρίθμηση;

κοινοποίηση