πως μπορώ να βάλω στο word αρίθμηση αρχικά με λατινικούς χαρακτήρες και στο κυρίως κείμενο του ίδιου εγράφου να έχω αρίθμηση με νουμεράκια κανονικά; (Word 2007)

κοινοποίηση