Πως μπορώ να βάλω στην επιφάνεια εργασίας μου μια φωτογραφία ( έχω windows 7) ?

Έχω windows 7 και θέλω να βάλω στην επιφάνεια εργασίας μου , μια φωτογραφία , πως μπορώ να την βάλω , διότι έχω ψάξει στον πίνακα ελέγχου , αλλά δεν έχω βρεί τίποτα.

κοινοποίηση