πως μπορώ να στήσω ένα δίκτυο με δύο υπολογιστές που έχουν windows XP;

θέλω απλά ο ένας υπολογιστής να βλέπει τον δίσκο του άλλου ώστε να μοιράζονται τα αρχεία

κοινοποίηση