Πώς μπορώ να φτιάξω στο wordpress σελίδα μέσα στη σελίδα;

π.χ. Έχω κατηγορία θέατρο και ανοίγοντάς τη είναι όλες οι παραστάσεις. Θέλω κάθε παράσταση να έχει το δικό της νοητό κουτάκι και να κλικάρει ο επισκέπτης πάνω στη φωτογραφία ή στον τίτλο και να τον πάει σε άλλη σελίδα που να έχει την περίληψη του έργου για παράδειγμα.
Ευχαριστώ.

κοινοποίηση