πως μπορω να ενώσω πολλά αρχεία powerpoint σε ενα;

έχω κάνει 10 παρουσιάσεις pp σε 10 διαφορετικά αρχεία, πως μπορώ να ενώσω τα αρχεία αυτα ώστε να γίνουν ένα;

κοινοποίηση