Πώς μπορώ να απομονόσω ένα καρέ από το DVD και να το αποθηκεύσω στον υπολογιστη σαν εικόνα

κοινοποίηση