Πολλές τηλεοράσεις στο internet δείχνουν παράδειγμα [από 200 kbps κλπ] σε μία σύνδεση έως 2 Mbps ποιά είναι η καταλληλότερη να χρησιμοποιήσω ?

κοινοποίηση