ποιο ειναι το αντωνυμο του συνοφρυομενος;

κοινοποίηση