ποιο είναι το αντώνυμο του στοιχειώδης;

κοινοποίηση