ποιό είναι το αντίθετο του “υποφέρω”;

κοινοποίηση