Ποιες είναι οι σπουδαιότερες Βιταμίνες(ποιες είναι οι πηγές τους;);;Και τι κάνουν;;;

Η άρτια απάντηση πρέπει να ειναι του τύπου:

” Όνομα Βιταμίνης ” – ” Όνομα Πηγής(Τροφής) ” – ” Χρησιμότητα Βιταμίνης “

κοινοποίηση