ποιές είναι οι κυριότερες συντομεύσεις του πληκτρολογίου σε ένα mac;

είναι αλήθεια ότι το πληκτρολόγιο των υπολογιστών mac διαφέρει απο αυτό των υπολογιστών με windows, καθώς έχει μερικά διαφορετικά πλήκτρα με ειδικές λειτουργίες. Μπορεί κάποιος να βοηθήσει γράφοντας μερικές απο τις κυριότερες συντομεύσεις που ισχύουν σε έναν υπολογιστή mac;

κοινοποίηση