ποιές οι διαστάσεις της διατομής μιας τρίχας;

κοινοποίηση