ποιές οι διαφορές του USB 3.0 απο το USB 2;

είδα ότι κυκλοφορούν πλέον εξωτερικοί σκληροί δίσκοι σε USB 3.0. Ποιά η διαφορά του απο το γνωστό USB 2;

κοινοποίηση