ποιές ενώσεις στην Χημεία ονομάζονται οργανικές;

κοινοποίηση