ποιές αποδείξεις τελικά δεν θα μετράνε στην φορολογική δήλωση;

κοινοποίηση