ποιά μέθοδος συμπίεσης είναι προτιμότερη; zip ή rar;