ποιά ήταν τα είδη της δισκέτας που χρησιμοποιούσαν οι Η/Υ;

κοινοποίηση