Ποια είναι τα θεμελιώδη,στοιχειώδη και υποατομικά σωματίδια;

Πχ τα φερμιονια,μποζωνια κτλ

κοινοποίηση